JAK DZIAŁAMY

BEST Centrum Dochodzenia Odszkodowań działa na zasadzie „Prowizji za sukces” i zgodnie z tą zasadą nie pobieramy żadnych opłat za przyjęcie i analizę sprawy. Nasi potencjalni klienci nie muszą płacić ani złotówki za rozmowę z nami, zawsze chętnie doradzimy i podpowiemy. Umowa z nami jest przejrzysta i klarowna. Również w naszym interesie jest, aby wywalczona dla Ciebie kwota odszkodowania była jak najwyższa i jak najszybciej wypłacona.

Korzystając z usług BEST Centrum Dochodzenia Odszkodowań niczego nie ryzykujesz. Całe ryzyko związane z procedurą likwidacji szkody, dowodzenie słuszności i zasadności wnoszonych roszczeń spoczywa na nas. Ponieważ nasze wynagrodzenie stanowi określony procent, wypłacany od kwoty uzyskanej w ramach odszkodowania, jeśli nie uda nam się wywalczyć dla Ciebie odszkodowania, Ty nie ponosisz żadnych kosztów. Co istotne, nie musisz być ubezpieczony, żeby otrzymać odszkodowanie z OC sprawy wypadku.

BEST Centrum Dochodzenia Odszkodowań w Twoim imieniu w sposób profesjonalny i szybki przeprowadzi wszelkie czynności niezbędne do uzyskania przez Ciebie godziwego odszkodowania, w tym m.in.:

  • dokona faktycznej oceny zaistniałego wypadku lub innego zdarzenia;
  • oszacuje rozmiar doznanej przez Ciebie szkody i określi możliwe jej konsekwencje w przyszłości;
  • skompletuje dokumentację niezbędną do zgłoszenia roszczenia i prowadzenia Twojej sprawy;
  • zgłosi w Twoim imieniu szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
  • sformułuje w Twoim imieniu roszczenia odszkodowania i zadośćuczynienia oraz poprowadzi korespondencję z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;
  • zapewni fachową reprezentację w postępowaniu przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym (także w postępowaniu ugodowym);
  • zapewni kontrolę prawidłowości i terminowości decyzji Ubezpieczyciela;
  • zagwarantuje wyczerpanie przedsądowych procedur odwoławczych w zakresie dochodzonego odszkodowania;
  • zapewni profesjonalną reprezentację na drodze ewentualnego postępowania sądowego na każdym etapie postępowania;
  • będzie na bieżąco informować Cię o przebiegu prowadzenia sprawy odszkodowawczej.

Jesteśmy firmą, której przyświeca konkretna misja. Walczymy o odszkodowania – profesjonalnie i skutecznie. ZAUFAJ PROFESJONALISTOM. BEST Centrum Dochodzenia Odszkodowań to najlepsze rozwiązanie w drodze do wysokiego odszkodowania!

BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę!

NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH !!! TEL. 697 02 75 75

Zadzwoń

697 02 75 75

Katowice
Częstochowa
Sosnowiec
Gliwice
Zabrze
Bielsko-Biała