Zakres autocasco w ERGO Hestii

Oprócz obowiązkowego OC, mamy możliwość zawarcia polisy, która już będzie chronić nasz samochód — autocasco. Jest to jeden z wariantów wśród ubezpieczeń komunikacyjnych. Jako opcja dodatkowa, dobrowolna każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma możliwość tworzenia własnych wariantów, z zakresem indywidualnie przez nich ustalonym. Obecnie jednak proponowane oferty są bardzo do siebie podobne, a różnice tkwią w szczegółach. Co zatem ERGO Hestia proponuje swoim klientom?

I wariant autocasco w ERGO Hestii

ERGO Hestia w swojej ofercie posiada trzy możliwe warianty ubezpieczenia autocasco. W pierwszym z nich ochrona dotyczy jedynie sytuacji utraty pojazdu. W zakresie więc znajduje się:

– Szkoda całkowita;

– Kontynuacja podróży;

– Pojazd zastępczy;

– Zakwaterowanie;

– Transport przyczepy. 

W każdym ze wskazanych wariantów występują limity, które przedstawione są szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Warto również zaznaczyć, że jest to ubezpieczenie na ryzykach nazwanych. Oznacza to, że aby ochrona zadziałała musi wystąpić zdarzenie ściśle określone we wskazanym już OWU. Tak więc w tym wariancie dotyczy to głównie: zderzenia się pojazdów, nagłego zetknięcia się pojazdu ze zwierzętami, osobami czy rzeczami na zewnątrz, pożar, wybuch oraz inne działania sił natury.

II wariant autocasco w ERGO Hestii

ERGO Hestia w swoim drugim wariancie zapewnia klientom ochronę w przypadku utraty i uszkodzenia pojazdu. W jego zakresie występuje wszystko to, co w wariancie I, a dodatkowo: szkoda częściowa i wymiana zabezpieczeń. Ponieważ jest tutaj już możliwość naprawy nawet przerysowania, przy podpisywaniu umowy należy wybrać opcję naprawy, a ich również mamy trzy: kosztorys (opcja najtańsza), sieć partnerska, ASO. Gdy wybierzemy kosztorys w przypadku szkody, odszkodowanie zostanie nam wypłacone na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Z kolei ASO daje nam możliwość bezgotówkowego załatwienia sprawy, tzn. samochód oddajemy na ASO, a to już serwis bezpośrednio rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

III wariant autocasco w ERGO Hestii

Likwidacja szkody może nastąpić tylko w dwóch wariantach: sieć partnerska oraz ASO. Kosztorys został wyłączony z opcji do wyboru. Oprócz tego wszystkiego, co jest dostępne w II wariancie, dołożone zostaje: stała suma ubezpieczenia oraz wyposażenie dodatkowe. Przyczyną zdarzenia mogą być wszystkie sytuacje, które nie stanowią wyłączenia od odpowiedzialności zgodnie z OWU (np. działanie umyślne, powstałe w wyniku działań wojennych).

Niezależnie od tego, który wariant wybierzemy, ERGO Hestia zapewnia ochronę w tej kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych na terenie Polski, Europy oraz Algerii, Maroko, Tunezji, Izraela i Iranu. 

Zanim zdecydujemy się na konkretny wariant, warto zapoznać się z ogólnymi warunkami, tak aby mieć świadomość, na jaką ochronę możemy faktycznie liczyć.