O czym warto pamiętać przy zakupie pojazdu w związku z ubezpieczeniem

Kupując samochód, oprócz sporządzenia odpowiedniej umowy musimy dopełnić szereg różnorodnych formalności. Związane jest to także z kwestią ubezpieczenia, szczególnie tego obowiązkowego — OC. O czym zatem należy pamiętać?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a OC

Wraz z umową kupna sprzedaży samochodu (Super Polisa) sprzedający powinien przekazać kupującego polisę OC. Zanim wrócimy swoim nowym nabytkiem do domu, warto sprawdzić, czy ta polisa faktycznie obowiązuje, bowiem z dniem zakupu pojazdu wszystkie obowiązki z nim związane przechodzą na nas. Dotyczy to także ubezpieczenia OC, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym i każdy zarejestrowany pojazd, będący uczestnikiem ruchu drogowego musi go spełniać. Możliwości tej weryfikacji mamy kilka: na przekazanej polisie (ale umowie, a nie tylko certyfikacie) widnieje napis “opłacono gotówką” mamy pewność, że polisa jest ważna. Warto jednak to potwierdzić za pomocą strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na jego oficjalnej stronie po wpisaniu numeru rejestracyjnego lub numeru nadwozia pokaże nam się informacje o samochodzie i nazwie towarzystwa, z którym zawarta jest umowa. Jeżeli na dany dzień ten obowiązek nie jest spełniony, wyświetli się komunikat o braku informacji na temat ubezpieczenia. Ponadto istnieją aplikacje na telefon, które także dają nam możliwość takiej weryfikacji, jedną z nich jest np. aplikacja “na wypadek”.

Ważne! Sprzedający powinien jak najszybciej zgłosić fakt sprzedaży pojazdu do firmy ubezpieczeniowej. 

Co kupujący może zrobić z polisą zbywcy?

Kupując samochód, powinniśmy otrzymać również polisę OC. Kupujący ma następujące możliwości w związku z tym:

– Może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy: wówczas w ten sam dzień powinna zostać zawarta polisa już na nowego właściciela. Trzeba pamiętać, że nawet jeden dzień bez obowiązkowej ochrony może skutkować nałożeniem kary finansowej ze strony UFG, jeżeli ta luka zostanie wychwycona;

– Może korzystać z polisy zbywcy: kupujący ma możliwość korzystania z polisy zbywcy do końca okresu, na jaki została ona zawarta. Należy mieć jednak na uwadze, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wykonują re kalkulację składki. Wówczas możemy otrzymać informację z koniecznością dopłaty składki. Duże tego prawdopodobieństwo jest szczególnie w odniesieniu do osób młodocianych, które mają mniej niż 26 lat lub posiadają prawo jazdy mniej niż 3 lata.

Kupując samochód, powinniśmy w ciągu 14 dni, zgłosić ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego przedstawiając stosowną umowę. Warto również podkreślić, że jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z polisy zbywcy, szczególnie należy pamiętać o kończących się okresie jej ważności. Nie ma bowiem tutaj zastosowania automatycznie wznowienie polisy, a firmy ubezpieczeniowe nie mają obowiązku przypominania o tym fakcie.